Doel

Omdat de denkprocessen van een ontwerper beelden en woorden door elkaar heen en in combinatie met elkaar gebruiken, is het belangrijk om in woorden te vatten wat een collage of moodboard bedoelt te zeggen. Dit helpt de ontwerper om zijn gedachten te ordenen en hoofd- en bijzaken te structureren, zodat hij de juiste conclusies kan trekken om verder te werken. Eveneens helpt het verwoorden van de beelden bij de communicatie met de opdrachtgever.

Beschrijving

Bij het maken van de collage heeft men er al over nagedacht, hoe de beelden ten opzichte van elkaar te ordenen. De gelaagdheid (voor/achter elkaar), maar ook de horizontale en verticale ordening kan een betekenis hebben. Grotere of kleinere weergave van bepaalde beelden in het geheel geven een belang in aandacht weer. Maar ook de invloed van onderwerpen op elkaar wordt duidelijk in een collage. Verbaal worden semantische betekenisdragers toegevoegd, bijvoorbeeld in de vorm van een aantal sleutelwoorden en een titel.

Tijd

Als de collage of het moodboard bedacht en geplakt is, is de analyse niet meer zo veel werk. Afhankelijk van de weergave daarvan, kan de uitvoering nog wat werk vergen. Maar in principe is dit in tien tot twintig minuten gedaan.

Resultaat

Het resultaat van deze analyse is een professionele visie op het onderwerp. De ontwerper weet nu waar het over gaat en wat de volgende stappen zijn. Een collage of moodboard zonder analyse kan de aansluiting met het ontwerpproces volledig missen.

Voorbeeld analyse collage vormtaal

Links

Boek: Vormgeving – Wim Muller (p.193-199)
Boek: Form/Color Anatomy – Ger Bruens
Web: 24 Tip Inspirational Moodboard


Tekst: Alexandra van den Pauwert