Afbeelding: Concurrentencollage van barcode scanners. Horizontale as: gebruiksfrequentie laag / hoog. Verticale as: compact, draagbaar / vaste opstelling

Doel

Verkenning van de vormgevingskenmerken (betekenis, vormopbouw, detaillering, geometrie, formaat, kleur, oriëntering, uitstraling) van concurrerende producten. Voorstudie ter bepaling van de identiteitskenmerken van het nieuwe product.

Beschrijving

Tijdens de oriëntatiefase verzamel je gewoonlijk veel informatie over bestaande, concurrerende producten. Plaatjes uit folders, catalogi, websites, eigen foto’s van winkelbezoek worden al snel een hele berg onoverzichtelijke informatie. Je kunt deze visuele informatie ordenen in een concurrentencollage, waarmee je een betekenisvol overzicht van de bestaande producten creëert. Probeer de producten op basis van hun uitstraling te rangschikken in een 2 dimensionale ruimte en geef een betekenis aan de horizontale en verticale assen van deze ruimte. Op deze manier probeer je inzicht te krijgen wat de belangrijkste identiteitskenmerken van de productcategorie zijn. Afhankelijk van het soort product kunnen dat kenmerken zijn als grootte (groot/klein), uitstraling (minimalistisch/technisch, serieus/vrolijk, professioneel/consumer, mannelijk/vrouwelijk), robuust/fragiel, soft/hard, enzovoort.

De positie van het nieuwe product in deze semantische ruimte bepaalt zijn identiteit tov de bestaande producten.

Tijd

Circa 4 uur.

Resultaat

Collage – semantische ruimte voor de productcategorie – overzicht van concurrerende producten – inzicht in belangrijkste kenmerken – positionering van nieuwe product in deze semantische ruimte – indicatie voor vormgevingskenmerken van nieuwe product.


Tekst: Nico Smeenk