Doel

Bij contextmapping wordt het dagelijks leven van mensen in kaart gebracht zodat ontwerpers zich hierdoor kunnen laten inspireren voor de ideation van het ontwerpproces.

Beschrijving

Bij contextmapping wordt de complete context waarin een product gebruikt wordt in kaart gebracht op basis van input van de gebruikers zelf. Dit omdat de gebruikers uiteraard experts zijn op het gebied van ervaringen met een bepaalde situatie of product. De informatie die zij kunnen bieden is zeer waardevol voor de ontwerpers binnen de innovatieve fase van het ontwerpproject.

Contextmapping maakt hoofdzakelijk gebruik van exploratief en kwalitatief onderzoek om de wensen, motivaties en belevingen van gebruikers in kaart te brengen. Het is een methodiek die ontwikkelt door Froukje Sleeswijk Visser aan de TuDelft.

Tijd

Gedurende de analyse fase, ideefase en conceptfase van het project;

  • Leggen contacten – afhankelijk van de doelgroep 2 uur tot 40 uur
  • Formuleren onderzoekvragen – 2 uur verspreid over meerdere sessies
  • Bepalen onderzoeksmethode (sensitizing);
    • Indien cultural probes; opzetten; 16 uur
  • Uitsturen van de onderzoeken; 0,5 uur
  • Uitkomsten bespreken met de deelnemers; inclusief voorbereiding; 2 a 3 uur
  • Vaker afspreken om de ontwerpkeuzes te verifiëren; 2 a 3 uur per keer.

Resultaat

Het resultaat kan is een overzicht van de context van de gebruiker. Verschillende tools zijn geschikt om dit in kaart te brengen, zoals experience flow, customer journey, storyboard, persona’s.

Links

PowerPoint: context mapping (alleen beschikbaar voor studenten Windesheim)

Bron: contextmapping.com


Tekst: Rosemarijn Konter