Cultural probes

Leestijd: 40 minuten
Uitvoertijd: 5 uur

Inleiding
Doel van cultural probes is deelnemers voorafgaand aan een kwalitatief onderzoek bewust te maken van zijn of haar eigen gewoontes bij een bepaald product of situatie. Zodat ze al zelfinzicht hebben over hun omgeving en interactie met een specifiek product op het moment van het onderzoek.
Na aanleiding van de cultural probes hebben de deelnemers meer inzicht in hun eigen gewoontes rondom een product. Doordat ze zich bewuster zijn van hun gedrag kunnen ze bij het volgende kwalitatieve onderzoek concretere en specifiekere antwoorden geven.

Toepassing
Deelnemers aan een kwalitatief onderzoek krijgen geruime tijd voor het onderzoek een pakketje met daarin verschillende exploratieve onderzoeken. De pakketten zijn bedoeld om gebruikersreacties te verzamelen op hun eigen ervaringen, verteld met bijvoorbeeld digitale stemopnames, foto’s, kaarten, dagboeken of stickers.

Cultural Probes zijn ongedwongen en informeel, maar toch doordacht in hun esthetische kracht, boodschap en hoe ze aan de respondent gegeven worden. Het is de bedoeling dat de deelnemer zich gerespecteerd voelt en uitgenodigd wordt met plezier de antwoorden en reacties te geven.
De pakketten moeten gevarieerd en fantasierijk zijn.
Na het terug krijgen en analyseren van de pakketten wordt het exploratieve onderzoek (interview, focus group, brainstorm, etc.) met de respondent uitgevoerd.

Bepalen wat aansluit bij de doelgroep 2 uur
Formuleren prikkelende vragen of opdrachten; 8 uur
Maken van de pakketten; 16 uur
Uitsturen van de pakketten; 1 uur
Uitkomsten bespreken met de deelnemers; inclusief voorbereiding; 2 a 3 uur

Resultaat
Een deelnemer aan je exploratieve onderzoek wie zich al helemaal in het onderwerp, het product en de context eromheen heeft ingeleefd. Hierdoor kan de deelnemer relevantere  en realistischere antwoorden geven.
Voorbeelden

1.

2.
Stroomschema/tabel/extra visuele informatie

….

Veelgestelde vragen

Externe links

Bron: Universele ontwerpmethoden, Bella Martin, Bruce Hannington, BIS, H24 Cultural Probes,
Boek: Design. Think. Make. Break. Repeat., Martin Tomitsch et al., BIS publishers (2018)

Auteur: Rosemarijn Konter