Doel

Het doel van de vijf ‘planes’ van interface design is het creëren van samenhang in de complete productinterface. Het zorgt er voor dat de interface in de kern al aansluit bij de visie op het product, en dat er een heldere onderliggende structuur in zit.

Beschrijving

In het boek The Elements of User Experience van Garrett (2011) wordt in detail uitgelegd hoe je een interface- of interactieontwerp optimaal kan laten aansluiten bij het doel dat je voor ogen hebt met je product. Je doet dit door niet oppervlakkig te werk te gaan (direct de zichtbare interface ontwerpen) maar te starten vanuit een diepste laag: de strategie/visie. Van daaruit werk je laag voor laag naar het oppervlak toe, waarbij elke laag voortborduurt op de laag er onder.

De vijf lagen (‘planes’) die hier voor gebruikt worden zijn (van boven naar onder):

Source: Elements of User Experience, Garrett (2011)
  • Surface: de invulling van de template met de teksten, kleuren, iconen, etc.
  • Skeleton: de visuele ‘template’ voor de interface.
  • Structure: de structuur die gegeven wordt aan de eisen/functies.
  • Scope: de eisen/functies die voortkomen vanuit de visie.
  • Strategy: de visie op het product, wat wil je er mee bereiken?

Tijd

Een paar uur tot gehele projectduur.

De tijd dit deze tool in beslag neemt is erg afhankelijk van de complexiteit van het product. Deze tool kan goed als methode worden ingezet voor een product met diverse interactiemogelijkheden, en/of waarbij de huidige interactie bv. complex is (wasmachine, slimme thermostaat, apps, websites).

Je kan het ook toepassen als ´lichte´ tool bij een productontwerp met beperkte interactiemogelijkheden. Hierbij zou je d.m.v. de tool een snelle scan kunnen doen om te onderzoeken of het ontwerp voldoende samenhang vertoont.

Resultaat

Elke laag heeft zijn eigen resultaat, dat weer als input wordt gebruikt voor de bovenliggende laag. Mogelijke concrete resultaten zijn:

  • Strategie: de visie in tekst en/of beeld.
  • Scope: een lijst met functies van het product die via de interface uitgevoerd moeten kunnen worden.
  • Structure: schematische weergave / diagram van de interactiemogelijkheden (bv. een state-transition diagram).
  • Skeleton: een template/master, overzicht van welke functies en knoppen waar komen.
  • Surface: de complete interface met knoppen, kleuren, teksten, etc.

Links

Boek: Garrett (2011) – The Elements of User Experience | ISBN 9780321683687