Doel

Het doel van een functieanalyse is om nieuwe producten te kunnen bedenken, die op een andere manier “dezelfde” behoefte vervullen.

Beschrijving

Een functieanalyse is een methode om een functiestructuur te analyseren en ontwikkelen. Een functiestructuur is een abstract model van een product, zonder eigenschappen als vorm, dimensies,  materialen en productiemethodes van een nieuw product. Het beschrijft de functies van het product en de onderdelen en de onderlinge relaties. Door abstract in functies te denken, dwing je jezelf om na te denken over wat het product eigenlijk zou moeten doen en hoe je die functies kan vervullen en kan je los komen van de huidige vorm van een product en wellicht een echt ander product ontwerpen voor die de functie beter vervult.

Hoe doe je het?

Je kan op verschillende manieren een functieanalyse maken. Hier worden er twee kort beschreven.

Manier 1

Stap 1: Omschrijf de hoofdfunctie van het beoogde product.

Stap 2: Maak een lijst van subfuncties, door elke fase van het leven van een product langs te gaan, van ontwerpfase, productiefase, transport, gebruik t/m afdanking.  De gebruiksfase is vaak een goed startpunt. Zie afbeelding. Bekijk vervolgens elke fase van een product. Let op dat er verschil is tussen gebruikerstaak (user task) en product functie. Alleen die processen die het product vervuld, zijn functies. Vaak kan je vanuit een gebruikerstaak wel een functie afleiden.

Manier 2

Stap 1: Omschrijf de hoofdfunctie van een bestaand product.

Stap 2: Maak een lijst van subfuncties, door het bestaande product  te analyseren. Omschrijf van elk onderdeel of geometrie wat de functie is. Let op dat 1 onderdeel meerdere functies kan vervullen.

In beide gevallen heb je een analyse gemaakt van één bestaande situatie en is het ook verstandig om van meerdere bestaande producten, die de hoofdfunctie op een andere manier vervullen, een functieanalyse te maken. Als je deze analyses met elkaar vergelijkt, dan heb je een idee van welke functies er in jou product moeten komen.

Tijd

Hoe lang je hier mee bezig bent is afhankelijk van de complexiteit van het product en de vraagstelling.


Tekst: Anne van Vulpen