Doel

Een LevensCyclusAnalyse (LCA) van een product, is een methode om de totale milieubelasting te bepalen van een product gedurende de hele levenscyclus, vanaf winning van de grondstoffen, productie, transport, gebruik t/m afvalverwerking. Je kan een LCA gebruiken bij productvergelijking (welk productalternatief is het milieuvriendelijkst?) en productverbetering (hoe kan de milieubelasting van een product worden verminderd?). Het voordeel van een LCA is dat je een objectief en kwantitatief inzicht krijgt in welke processen van een product de hoogste milieubelasting vormen en daarmee de belangrijkste factoren kan aanpakken.

Beschrijving

Een LCA is een kwantitatieve analyse van de totale milieubelasting van alle processen, daarbij wordt gekeken naar alles wat het systeem ingaat (bv energie, grondstoffen, landgebruik) en alles wat het systeem uitgaat (emissies, bv warmte, CO2, etc.).

Van deze input en output in en uit het systeem, worden berekeningen gemaakt wat de schade is aan: menselijke gezondheid, ecosystemen en grondstoffen beschikbaarheid (Endpoint).

Deze drie categoriën worden samen de totale milieubelasting (Single score) en deze wordt uitgedrukt in mPt (milieupunten) of in Ecocost (€). Ook kan er een analyse worden gedaan van alleen de bijdrage aan klimaatverandering, uitgedrukt in CO2 equivalent, hier worden andere milieubelastingen niet in meegenomen.

Hoe doe je het?

Om een levenscyclusanalyse uit te voeren is een internationaal erkend raamwerk opgesteld. Hierin wordt de LCA-procedure gestructureerd in vier verschillende fasen:

  1. Bepalen doel en scoop: In deze fase wordt omschreven wat het doel van de LCA is bepaal je de analysemethode. In deze fase bepaal je ook de functionele eenheid, de procesboom en de systeemgrenzen.
  2. Kwantificeren: In deze fase verzamel je de gegevens van elk proces. Bv hoeveel kg van welk materiaal wordt gebruikt en met welke producttechniek, hoeveel km worden onderdelen getransporteerd met welk transportmiddel, hoeveel energie wordt er gebruikt over de levensduur van het product en hoe wordt het afgedankt?
  3. Data verwerking: Alle gegevens uit de vorige fase worden hier vertaald naar milieubelasting middels de in fase 1 bepaalde analysemethode. Missende data?: Check of missende data significant zal zijn, vervang missende data voor soortgelijke en check de gevoeligheid van aangenomen data.
  4. Interpretatie resultaten en conclusies: In deze vierde en laatste fase worden de resultaten in termen van consistentie en volledigheid geëvalueerd, analyseer en interpreteer je de resultaten en de formuleer je de conclusies en aanbevelingen van het onderzoek.

Tijd

Hoe lang je hier mee bezig bent is afhankelijk van de complexiteit van het product. Een bekend product (bekend in termen van materialen, productietechnieken, herkomst e.d.) met maar een paar onderdelen, kan je in 1 dag analyseren. Een product met veel onderdelen en waarvan je niet goed weet hoe en waar het gemaakt is, neemt aanzienlijk meer tijd in beslag.


Tekst: Anne van Vulpen, Peter van de Graaf, Martijn Verkuijl