Doel

Mogelijkde doelen bij gebruik van het LiDS-wiel:

 1.  Als denkmodel bij de duurzame productstrategiebepaling – om te voorkomen dat een bedrijf zich vastbijt in uitsluitend één richting die misschien nog niet eens de juiste is.
 2. Als presentatiemiddel in de opdrachtfase, ter visualisatie – dmv het webdiagram – van het huidige, het gewenste en het gerealiseerde duurzame profiel van een product.
 3. Als creativiteitstechniek. Het LiDS-wiel is bijzonder geschikt om op systematische wijze duurzame verbeteropties te bedenken.

Beschrijving

 1. Beoordeel het product op elk van de 8 strategieën en zet deze gegevens uit op het spinnenwebdiagram . Een product krijgt op elk punt een score van 1 tot 5, waarbij een 5 heel goed is en er weinig te verbeteren valt en 1 heel slecht is en er veel verbeterd zou kunnen worden. Heb je van het product een Levenscyclusanalyse gemaakt, dan kan je deze als input gebruiken om de huidige stand van zaken van het product in te vullen. Heb je dat niet, dan zet je de score met gezond verstand.
 2. Definieer voor elk van de geselecteerde strategieën een concrete doelstelling en visualiseer dit in het spinnenwebdiagram. Op deze wijze creëert je een overzichtelijke benchmark of norm. Deze analyse kan je ook uitvoeren om concurrerende producten op de markt met elkaar te vergelijken.
 3. Pas de strategieën toe in je ontwerpproces.
 4. Zet als presentatiemiddel je eindontwerp af tegen het origineel om te visualiseren hoe het nieuwe ontwerp anders is dan het origineel.

Strategieën

 1. Selecteer materialen met lage milieu-impact:
  Niet giftige materialen, niet schaarse materialen, lage energie-inhoud, recyclaten, recyclebare materialen,
 2. Reduceer materiaalgebruik:
  Reductie gewicht, reductie volume.
 3. Optimaliseer de productie:
  Milieuvriendelijke productieprocessen, minder productieprocessen, efficiënt gebruik/duurzame energie, weinig afval en uitval, efficiënt gebruik /
  duurzame hulpmiddelen
 4. Optimaliseer de distributie:
  Minder / schone verpakking, efficiënt transportmiddel, efficiënte logistiek.
 5. Reduceer de impact tijdens het gebruik:
  Laag energiegebruik, milieuvriendelijke energiebron, weinig benodigde hulpmaterialen (water, wasmiddel, filters, navulcassettes), milieuvriendelijke hulpmaterialen, geen verspilling energie / hulpmaterialen
 6. Optimaliseer de levensduur van het product:
  Hoge bedrijfszekerheid, makkelijk onderhoud / reparatie, modulaire opbouw, lage modegevoeligheid, sterke gebruiker product relatie.
 7. Optimaliseer de productafdanking:
  Hergebruik van hele product, hergebruik van onderdelen, hergebruik van materialen, veilige verbranding, veilige stort
 8. (of 0) Ontwikkel nieuwe concepten – optimaliseer functievervulling:
  Dematerialisatie, gezamenlijk productgebruik, integratie functie in product.

Tijd

Het gebruiken van het LiDS wiel als eerste analyse tool kost je ongeveer 1 uur, plus als brainstormtool 1 à 2 uur en als presentatietool ongeveer 1 uur.

Links

Web: EcoDesign strategy wheel


Tekst: Anne van Vulpen