Doel

Het doel van een moodboard is het helder krijgen van een stijl, een denkrichting of een sfeer. Vaak is aan het begin van een opdracht nog niet duidelijk, in welke richting het ontwerp moet gaan. Hoe de levensstijl van de doelgroep is, hoe de designvoorkeur ligt, wat de ‘brand identity’ van het merk of de fabrikant is. Dit kan uit een moodboard worden geanalyseerd.

Beschrijving

Een moodboard is een sfeerweergave van een thema, bijvoorbeeld van een levensstijl, van een droom, een toekomstwens of –idee, of een stijlperiode (bijv. constructivisme of Bauhaus). ‘Moodboard’ valt onder de noemer ‘collage’. Het is een meer specifieke vorm.

Afhankelijk van het doel van een moodboard kunnen afbeeldingen worden verwerkt, kleuren (in de vorm van staaltjes bijvoorbeeld) of materialen die een betekenis hebben in de boodschap. Bijvoorbeeld stukken textiel (kant, wol, etc.), stukken behang (bijv. omwille van een patroon of oppervlaktestructuur), houtschors, porseleinscherven,….. Het gaat om de meest sprekende weergaven van een onderwerp, waarbij sommige materialen zich ervoor lenen om ‘live’ gebruikt te worden, maar van andere materialen kan beter een afbeelding gebruikt worden.

Ook een moodboard kan digitaal gemaakt worden. Bij de keuze van het weergavemedium moet men zich afvragen, wat de grootste zeggingskracht heeft.

Ook hier: Zeer belangrijk is het onder woorden brengen van conclusies naar aanleiding van het moodboard.

Tijd

Ook het maken van een moodboard kost tijd. Het uitzoeken en bij elkaar ’rapen’ van de plaatjes en materialen, het keuzeproces bij het uitzoeken en bepalen van de positie en weergave, en niet te vergeten het formuleren van de analyse als alle onderdelen zijn verwerkt. Reken rustig op drie tot vier uur werk.

Resultaat

Naar aanleiding van een moodboard en haar evaluatie krijgt men helder(der) inzicht in de vraagstelling. De tijdsinvestering verdient zich terug doordat valse verwachtingen en dwaalwegen in het ontwerptraject worden voorkomen. Opdrachtgever én ontwerper weten nu beter waar het naartoe gaat.
De evaluatietekst is hiervoor van essentieel belang!

Links

Boek: Vormgeving – Wim Muller (p.193-199)
Boek: Form/Color Anatomy – Ger Bruens
Web: 24 Tip Inspirational Moodboard


Tekst: Alexandra van den Pauwert