Doel

Door observatie van gebruikers kun je achterhalen of je ontwerp gebruiksvriendelijk is en of het voldoende aansluit bij de wensen en verwachtingen van de gebruikers. Met de resultaten van dit onderzoek kun je bijvoorbeeld je product kunnen aanpassen, zodat het beter aansluit op de wensen en verwachtingen.

Beschrijving

Om te achterhalen hoe gebruikers met een product omgaan, kun je het beste de interactie tussen gebruikers en het product observeren en analyseren. Vaak zijn er twee stappen bij deze vorm van ‘usability testing’:
1. Het bestuderen en observeren van de interactie tussen de gebruiker en het product (bijvoorbeeld kijken hoe de gebruiker product bedient, vasthoudt, …)
2. Het interviewen van de gebruikers over de interactie (vragen stellen over bijvoorbeeld de manier waarop de gebruiker het product heeft gebruikt).

Tijd

De tijd die je nodig hebt voor het opzetten en uitvoeren van observatie-onderzoek is afhankelijk van veel factoren, zoals bijvoorbeeld het aantal mensen dat je wilt observeren, het soort product et cetera.

Resultaat

Hoofdstuk in het ontwerprapport met beschrijving van onderzoeksgegevens. Audio of video waarin belangrijke observaties worden gepresenteerd

Links

Web: Usability testing


Tekst: Eric Meijer