Doel

Hoe werkt jouw productidee? Wat maakt het product uniek? Hoe ben je te werk gegaan? Antwoorden op deze vragen kun je mondeling overbrengen in een pitch of presentatie, maar ook schriftelijk in een verslag.
In een ontwerpverslag geef je een verantwoording voor bijvoorbeeld je ontwerpaanpak, de behaalde resultaten, het uiteindelijke ontwerp en/of de werking ervan.

Beschrijving

Een ontwerpverslag bestaat uit verschillende onderdelen/hoofdstukken. In de praktijk kom je verschillende hoofdstukindelingen voor ontwerpverslagen tegen.

Hieronder vind je een veelgebruikte indeling voor ontwerpverslagen:

Voorwoord
Samenvatting
1. Inleiding
2. Analysefase (achtergronden, opdrachtomschrijving, …)
3. Onderzoeksfase (doelgroeponderzoek, marktonderzoek, technisch onderzoek, Programma van Eisen)
4. Ideefase
5. Conceptfase
6. Realisatiefase
7. Conclusie
Bronvermelding
Begrippenlijst
Bijlage(n)

Ook is een format mogelijk waarbij na de inleiding begonnen wordt met het eindontwerp en vanaf dat punt wordt beschreven hoe dat eindontwerp tot stand gekomen is.

Tijd

Hoeveel tijd je moet investeren in het schrijven van het ontwerpverslag is sterk afhankelijk van het onderwerp, de wensen van de lezer, de omvang van het project et cetera.

Links

Boek ‘Rapportagetechniek’ van Rien Elling, Bas Andeweg, Sjaak Baars, Jaap de Jong en Christine Swankhuisen.