Ontwerpvisie

Leestijd: n minuten
Uitvoertijd: n uur

Inleiding
Volgens de beschrijving in het Nederlands woordenboek ‘Van Dale’ visie betekent ‘De manier waarop iemand zaken of dingen beoordeelt /beschouwt.
Een visie in het kader van product design biedt ons een persoonlijk, inspirerend beeld van een nieuwe toekomstige situatie gemaakt door een ontwerper of een groep ontwerpers en / of andere professionals.

Toepassing
Deze nieuwe toekomstige situatie kan rechtstreeks betrekking hebben op het nieuwe product zelf (kenmerken, functies etc.), maar ook op het domein en de context waarbinnen het product zal worden gebruikt, de gebruiker(s), het gebruik (of interactie), het bedrijf of andere aspecten met betrekking tot het product design.

Inzicht in en begrip van het product-user-interactie-context-systeem;
Zicht op de kern van het probleem: ‘welke waarden worden vervuld?
Een algemeen idee of richting over het soort oplossingen te verwachten.

Een sterke, overtuigende visie is vaak goed onderbouwd met argumenten op basis van theorieën en feiten, en wordt vaak effectief gecommuniceerd met behulp van afbeeldingen, tekst en andere presentatietechnieken. Een ontwerp visie moet deelbaar en inspirerend zijn. Omdat het is het resultaat van het gebruik van theorieën, feiten en argumenten, moet het een ‘objectieve’ interpretatie.
Voorbeelden

1. SpLorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scru003cbru003eu003cbru003e

Stroomschema/tabel/extra visuele informatie

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s,u003cbru003e

Veelgestelde vragen

Externe links

…u003cbru003e…

Auteur: Ton Horsten