Beschrijving

Volgens de beschrijving in het Nederlands woordenboek ‘Van Dale’ visie betekent ‘De manier waarop iemand zaken of dingen beoordeelt /beschouwt.

Een visie in het kader van product design biedt ons een persoonlijk, inspirerend beeld van een nieuwe toekomstige situatie gemaakt door een ontwerper of een groep ontwerpers en / of andere professionals.

Deze nieuwe toekomstige situatie kan rechtstreeks betrekking hebben op het nieuwe product zelf (kenmerken, functies etc.), maar ook op het domein en de context waarbinnen het product zal worden gebruikt, de gebruiker(s), het gebruik (of interactie), het bedrijf of andere aspecten met betrekking tot het product design.

Een ontwerp visie omvat

Inzicht in en begrip van het product-user-interactie-context-systeem;
Zicht op de kern van het probleem: ‘welke waarden worden vervuld?
Een algemeen idee of richting over het soort oplossingen te verwachten.

Een sterke, overtuigende visie is vaak goed onderbouwd met argumenten op basis van theorieën en feiten, en wordt vaak effectief gecommuniceerd met behulp van afbeeldingen, tekst en andere presentatietechnieken. Een ontwerp visie moet deelbaar en inspirerend zijn. Omdat het is het resultaat van het gebruik van theorieën, feiten en argumenten, moet het een ‘objectieve’ interpretatie.

Links


Tekst: Ton Horsten