Doel

Het doel van een productanalyse is om een goed beeld te krijgen van een bestaand product om de vraagstelling te verhelderen van een te ontwerpen product en input te leveren voor het Programma van Eisen.

Beschrijving

Analyseer het product van alle invalshoeken. Je kunt de onderverdeling in Leerlijnen (werk, maak, beleef, verkoop) gebruiken om structuur te geven aan je analyse.

Hoe werkt het; wat zijn de functies en hoe worden die vervuld, wat zijn de werkingsprincipes?

Hoe is het gemaakt; uit welke onderdelen, materialen en met welke productiemethoden?

Wat is de beleving van de gebruiker bij het product; welke interacties zijn er tussen product en gebruiker, ergonomische aspecten, esthetische aspecten. Maak bijvoorbeeld een taakanalyse en ga op zoek naar webreviews.

Hoe wordt het verkocht; marketingaspecten: de 4 p’s (Prijs, Product, Promotie, Plaats), doelgroep, concurrentie.

Een andere manier om naar een product te kijken om te analyseren welke aspecten van belang zijn is zijn hele levensloop langs te gaan met een procesboom. Daarbij maak je een overzicht van alle processen die een product ondergaat vanaf het ontstaan, productie, assemblage, distributie, installatie/ in gebruik name, gebruik, onderhoud tot einde levensduur en eventueel hergebruik en recycling. Bij elk proces kan je dan kijken welke stakeholders (belanghebbenden) er zijn en welk aspecten bij elk proces van belang zijn om te gaan onderzoeken.

Tijd

Hoe lang je hier mee bezig bent is afhankelijk van welke analysetools je gebruikt en dat is weer afhankelijk van de complexiteit van het product en de vraagstelling.

Resultaat

Een compleet beeld van de “bestaansredenen” van een product: waarom, waarom, waaróm heeft de ontwerper/industrie deze keuzes gemaakt? Een overzicht van verbeterpunten: wat kan er geoptimaliseerd worden; wat moet er juist radicaal veranderen aan het product. Waar liggen de kansen voor een herontwerp? Wat zijn de ontwerpfouten die we juist moeten vermijden?

 


Tekst: Anne van Vulpen – Nico Smeenk