Doel

Het doel van een storyboard is het visualiseren van het gebruik en de beleving van een product. Dit kan worden ingezet om de gebruiker-product interactie beter te begrijpen of om een opdrachtgever uit te leggen hoe het product gebruikt gaat worden.

Beschrijving

Een storyboard is een schematische voorstelling van opeenvolgende handelingen gevisualiseerd in beelden in een soort stripverhaal. Een storyboard kan worden ingezet in verschillende fases in het ontwerpproces. In de analysefase kan het gebruikt worden om de context en het probleem in kaart te brengen, in de ideefase kan het gebruikt worden om ideeën te generen. In de conceptfase en realisatiefase kan het gebruikt worden om feedback te krijgen van bv gebruikers, het ontwerpteam, experts. Tot slot is het een krachtige tool om je product te presenteren.

Tijd

Afhankelijk van het doel en het publiek komt je storyboard er meer of minder gedetailleerd en meer sketchy of gelikt uit. Een snel geschetst storyboard kan in een paar minuten gemaakt zijn, terwijl een presentabel gedetailleerd storyboard een paar uur kost.

Resultaat

Het resultaat is een ‘stripverhaal’ waaruit duidelijk wordt hoe het product gebruikt wordt en wat daarbij de beleving van de gebruiker is.

Links

Boek: Universele ontwerpmethoden – (p.170)


Tekst: Anne van Vulpen