Doel

Op een stapsgewijze manier een innovatief product/dienst bedenken dat commercieel haalbaar is

Beschrijving

De VOORT-methode bestaat uit een reis in vijf etappen:

  1. Vertrekken
  2. Ontdekken
  3. Ontwikkelen
  4. Reflecteren
  5. Terugkeren.

Deze methode is feitelijk de ideationfase voorafgaand aan het managementbesluit om een nieuw product daadwerkelijk te gaan ontwikkelen.

Het kiezen van de innovatiefocus gebeurt direct tijdens de eerste etappe: Vertrekken. Hier kies je de reisbestemming. Je bepaalt namelijk allereerst de innovatieopdracht. In de tweede etappe doe je inzichten op in wat de (potentiële) doelgroep écht belangrijk vindt en waar die mee worstelt: Ontdekken.

Hierbij is het van groot belang op een andere manier te kijken en te luisteren. Deze stap zorgt bovendien voor een belangrijke voorwaarde voor het genereren van nieuwe ideeën: incubatietijd! Oftewel: tijd om een idee ‘uit te broeden’. Als je een grote uitdaging aangaat, duurt het even voordat je oplossingsrichtingen bedenkt. Door in de aanpak een ontdekfase in te bouwen, is er een ‘broedperiode’ mogelijk tussen het ervaren van de uitdaging in de vorige etappe en het ontwikkelen van de productideeën in de volgende: Ontwikkelen.

De opgedane klantinzichten en kansrichtingen, het outside-in denken en een effectief creatief proces zijn onderdeel van deze fase. In deze stap worden de nieuwe productideeën daadwerkelijk bedacht en uitgewerkt tot productconcepten. De laatste twee etappen van de reis richten zich op het toetsen van de effectiviteit hiervan en het verkrijgen van draagvlak.

In stap 4, Reflecteren, worden de nieuw ontwikkelde productconcepten getoetst bij de (potentiële) doelgroep. In een daaropvolgende workshop worden de minpunten van de nieuwe concepten, die klanten mogelijk uiten in het marktonderzoek, omgebogen.

In stap 5 ten slotte, Terugkeren, worden de meest aantrekkelijke getoetste productconcepten onderbouwd met markt-, omzet– en winstverwachtingen. En wordt de maakbaarheid ingeschat. In de vorm van mini new businesscases worden ze in een herkenbare vorm gepresenteerd aan het management. Dat is natuurlijk reuzenieuwsgierig naar wat de reis heeft opgeleverd.

Tijd

20 weken (in de officiële, uitgebreide vorm)

Resultaat

Een businesscase voor de ontwikkeling van een nieuw en innovatief product/dienst. Hierin komen zaken aan bod als commerciële levensvatbaarheid, investeringen, opbrengsten, tijdsplanning en risico’s.

Links

web: www.forth-innovation.com


Tekst: Michael Taks