Doel

Het doel van een collage is het helder krijgen van een vraagstuk. Er zijn vele soorten collages voor verschillende doeleinden. Daardoor kan de vorm van de collage variëren. Voorbeelden zijn: doelgroep-, (merk-)identiteits-, concurrentie-, stijl-, thema- en sfeercollages.

Beschrijving

De collage is een middel om vraaggebieden in het ontwerpproces helder te krijgen. Beelden zijn krachtige informatiedragers, vooral in combinatie met een evaluatie(tekst). Een collage heeft altijd het doel om iets te communiceren: een doelgroep, een sfeer, een thema, een visie.

Oorspronkelijk gebruikt men foto’s of afbeeldingen uit tijdschriften, die men deels bijvoorbeeld scheurt of ‘figuratief’ (de vorm van het voorwerp volgend) uitknipt en in een compositie met elkaar schikt – en opplakt. Als wordt vaak foamboard gebruikt, of een groot vel papier. Het formaat van de collage heeft grote invloed op de zeggingskracht, maar is ook afhankelijk van het formaat van de gekozen afbeeldingen. De keuze van de plaatjes zelf, maar ook de structuur van de compositie en de schaalverhoudingen van de plaatjes beïnvloeden de boodschap. Digitale collages bieden andere mogelijkheden, maar hebben ook andere beperkingen.

Zeer belangrijk is het onder woorden brengen van conclusies naar aanleiding van de collage.

Tijd

Een collage kost wel even tijd. Het uitzoeken van de plaatjes kan al één of twee uur kosten, afhankelijk van de tijdschriften die men ter beschikking heeft en de moeilijkheidsgraad van het onderwerp (abstractieniveau bijvoorbeeld). Reken rustig op drie tot vier uur voor een collage, inclusief evaluatie.

Resultaat

Naar aanleiding van een collage en haar evaluatie krijgt men helder(der) inzicht in de vraagstelling. De tijdsinvestering verdient zich terug doordat valse verwachtingen worden voorkomen. Opdrachtgever én ontwerper weten nu beter waar het naartoe gaat. De evaluatietekst is hiervoor van essentieel belang!

Lees ook: Analyse van collage of moodboard

Links

Boek: Wim Muller – Vormgeving (p.193-199)
Boek: Ger Bruens – Form/Color Anatomy
Web: Moodboards


Tekst: Alexandra van den Pauwert