Inleiding

In deze gids beschrijven we hoe vorm en inhoud gegeven is aan de opleiding Industrieel Product Ontwerpen (IPO) aan de Hogeschool Windesheim. Het behandelt het onderwijsconcept van de opleiding IPO vanaf schooljaar 2016/2017 ‘van VISIE tot VOE’: van onze VISIE op het beroep/ ingenieurschap industrieel product ontwerper, tot de uitwerking in onderwijseenheden (VOE’s) en alles wat daartussen nodig is om studenten naar het juiste profiel te brengen. Daarmee zet deze gids de nieuwe standaard voor onze opleiding IPO. Bovendien laten we in deze gids zien wat en hoe wij ervoor zorgen dat deze standaard actueel is en blijft, onder de noemer ‘kwaliteit van ons onderwijs’.

 

Deze gids is geschreven voor een aantal doelgroepen:

  1. Allereerst voor onze toekomstige en onze huidige studenten. Studenten vinden in deze gids een handleiding voor de inhoud, kwaliteit en uitvoering van het aangeboden onderwijs, ter MOTIVATIE en INSPIRATIE. Dit leerplan is dan ook allereerst gericht aan onze studenten.
  2. Ons werkveld: als uiting en vertaling van de behoeften van het werkveld en de veranderende maatschappij naar ons onderwijs.
  3. Diverse onderwijsorganisaties, management, opleidingen en docenten binnen Windesheim en binnen andere (IPO)-opleidingen en scholen en als document in het kader van in- en/of externe verantwoording (zoals bijvoorbeeld accreditaties).
  4. Wij zelf als het IPO-(onderwijs)team: als leidraad voor ons dagelijks handelen in uitvoering en continue vernieuwing van ons onderwijs waarbij INSPIRATIE en MOTIVATIE kernbegrippen zijn.
  5. Voor alle ´overige’ geïnteresseerden.

Het onderwijsconcept van IPO is mede vormgegeven onder invloed van het Nieuwe Onderwijs Concept (NOC) binnen Windesheim.

Industrieel Product Ontwerpen (IPO) heeft voor de visualisatie en uitleg van haar onderwijsconcept een model opgesteld, bestaande uit samenwerkende cirkels. Deze cirkels vormen een leidraad voor de inhoud en de samenhang van de belangrijkste onderwerpen van ons onderwijsconcept.

Centraal staat het project (de groene cirkel in het midden). Het ontwerp-project is een weerspiegeling van de kenmerkende beroepssituaties (KBS) voor de toekomstige IPO-ingenieur, wat in complexiteit, zelfstandigheid en uitdaging groeit in de opleiding tot het gewenste niveau en waarin de student ontwerpmethoden en –tools leert en toepast.

In de projecten maken we verbindingen met onze 4 leerlijnen: ‘werking’, ‘maken’, ‘beleving’ en ‘verkopen’ (de vier gekleurde cirkels rond het midden). Als technisch productontwerper moet je sterk multidisciplinair te werk kunnen gaan en onze 4 leerlijnen geven de inhoud van de opleiding weer. Een productontwerp kan immers pas succesvol worden als het werkt, gemaakt kan worden, verkoopt, en alle gebruikers er de juiste beleving bij hebben.

IPO staat midden in de samenleving, en de buitenste cirkel staat voor de actieve samenwerking tussen onze belangrijkste stakeholders: onze studenten, het onderwijsteam, het werkveld en de onderwijsorganisatie (domein Techniek, Windesheim, HBO Engineering, het ministerie OCW, enz.).

Oktober 2016, het IPO-team.