4. Minoren

4.1        Visie minoren

In de eerste 2 leerjaren wordt een algemene basis gelegd voor ontwerpers. De studenten volgen een vast curriculum met vakken (VOE’s). Om hun belangstellingsrichting en talenten te gebruiken  hebben de studenten de keuze uit verschillende projecten.

In leerjaar 3 en 4 heeft de student meer keuzevrijheid. De student loopt minimaal éénmaal stage, volgt de kwalificerende Minor Allround Designer (EDMAD) (nieuwe stijl) en sluit zijn studie af met een afstudeerproject. Er blijft één half jaar over waarin de student kan kiezen voor een tweede minor, een tweede maal stagelopen of een half jaar studeren in het buitenland.

Minors en stages hebben een waarde van 30 EC’s.

4.1.1       Kwalificerende Minor: EDMAD

De Minor Allround Designer EDMAD is een Engelstalige minor die bestaat uit een groot KBS-gedeelte. Dit KBS-gedeelte is een verdieping op de leerlijnen uit de eerste twee jaar. De verdieping bestaat uit drie richtingen, namelijk “Beleving”, “Werking & Maken” en “Innovatie” (uitbreiding op leerlijn Verkopen) .

De student maakt een keuze voor één van deze drie richtingen. Binnen deze richtingen worden lessen, workshops of excursies aangeboden waarvan de student de inhoud grotendeels zelfstandig moet toepassen in zijn of haar project. Dit project heeft altijd een externe opdrachtgever, en er zijn meerdere projecten om uit te kiezen. Er is echter wel de mogelijkheid (ook roostertechnisch) om ook lessen te volgen uit andere richtingen. De minor bestaat voorts uit drie verplichte algemene onderdelen die afzonderlijk worden getoetst. Dit zijn Professional Life, International Workshop Week en Research Basics.

De student kan ervoor kiezen deze minor twee keer te volgen. Hij kiest de tweede keer dan voor een andere richting. De verplichte onderdelen worden vervangen door een afzonderlijke opdracht die in overleg tussen student en minorverantwoordelijke wordt vastgesteld. Het aandeel project in deze minor is 24 EC van de in totaal 30 EC voor de hele minor. Dit project wordt beoordeeld middel een assessment, met een formulier vergelijkbaar met H2.3.2, maar in het Engels.

Om de minor toegankelijk te maken voor buitenlandse studenten wordt deze minor geheel in het Engels gegeven. De taal, de Internationale Workshop Week en het samenwerken met buitenlandse studenten helpen ‘onze’ IPO-studenten een internationale basis te geven,

Zie de algemene lessentabellen tabblad minoren voor meer informatie over de vakken (zie H1.2).

4.1.2       Vrijekeuzeminoren

Naast de kwalificerende minor heeft de student de keuze uit verschillende andere minoren. Een aantal hiervan wordt hier kort beschreven.

Eén van de mogelijkheden is om de EDMAD een tweede maal te volgen. De student kiest dan voor een ander keuzeproject binnen deze minor en verbreedt daarmee zijn profiel.

Andere minoren die goed passen binnen de opleiding zijn de Minor Duurzame Technologie (EDMDT), waarin verdieping in duurzame technologie wordt aangeboden en de Minor Polymer Product Engineer (EDMPPE), waarin verdieping in het ontwerpen in kunststoffen wordt aangeboden.

Naast deze minoren zijn er binnen en buiten Windesheim via “Kies-op-maat” talloze minoren te vinden waarmee het profiel van de individuele student vormgegeven kan worden.